MUDr. Dana VYSKOČILOVÁ

 sestra: Daniela Frýdková

P  O  L  I  K  L  I  N  I  K  A   BLANSKO
www.revmatologieblansko.cz

TELEFON: 516 488 432     MOBIL: 722 75 15 65

školení 30.7.2021
neordinujeme- provozní důvody 2.- 6.8.2021

 respektujte možné provozní úpravy chodu naší ambulance
--------------------------------------------------------------------
ORDINUJEME,  vstup do POLIKLINIKY od 6 hodin - RESPIRÁTOR, dezinfekce. Respektujte ČLENĚNÍ provozu: ODBĚRY od 6 do 7.30 hodin, nálezy ZASÍLÁME poštou, recepty SMS, INJEKCE od 9 do 10 hodin, TELEFONÁTY mezi 10. až 11. hodinou.  VŠECHNY OBJEDNÁVÁME - na odběry i kontrolu- den a čas. Z důvodu protiepidemické ochrany dodržujte časové rozčlenění provozu, sledujte aktuální INFORMACE
Potřebujete-li PŘEOBJEDNAT kontrolu, odběry, léky, ... ozvěte se telefonicky:  pevná linka - 516 488 432,  mobil - 722 75 15 65 ve vyhrazeném čase
Pro NOVÉ pacienty NABÍZÍME objednání s platným doporučením dle aktuálních provozních možností v ambulanci,
 RESPIRÁTOR,  
bez infektu, poliklinika 2. patro, telefonická nebo osobní domluva předem

 PARKOVÁNÍ před poliklinikou ZDARMA do 7 hodin,  smluvní vztah:  VZP, 201, 205, 207, 211
 

Revmatologická ambulance je
umístěna v budově POLIKLINIKY 
ve druhém 
patře, Sadová 33, BLANSKO.  Před budovou polikliniky 
jsou zastávky autobusů, včetně MHD, parkoviště před poliklinikou je do 7 hodin  ZDARMA.
Před samotnou ordinací je čekárna. 
Ambulance sestává z přípravny 
sestry, kde je kartotéka našich 
pacientů. Zde se provádí odběry krve a biologického materiálu.
V ordinaci jsou prováděna vyšetření
a ošetření pacientů.

www.revmatologieblansko.cz


ODBĚRY ZAČÍNÁME OD 
6  HODIN
pacienti jsou ke všem vyšetřením a odběrům objednáváni osobně nebo telefonicky: 
516 488 432,  722 75 15 65  na základě písemného doporučení lékaře, bližší informace TELEFONICKY, osobně nebo na INTERNETU