OBJEDNÁNÍ a INFORMACE pro NOVÉ PACIENTY:

Nové pacienty objednáváme osobně NEBO telefonicky na základě doporučení lékaře, nejčastěji praktického, ale také i odborného lékaře - jedná se o formulář, který zůstane založený ve vaší  kartě. Nové pacienty objednáváme k vstupním odběrům nejčastěji na pátek, po domluvě lze i jindy. Na základě doporučení se domluvíme na datum vstupního odběru ve volném termínu - provádíme výtěry, odběry odesíláme do laboratoře v Blansku, do Brna, některé odesíláme do Prahy. Jen orientačně – vstupní ODBĚRY - v 6 hodin ráno, na lačno, je možné se předem napít vody, hořkého čaje, neslazené minerálky, k odběru volný rukáv svého oblečení, každý objednaný pacient bude volán sestrou v pořadí - jak se dostaví do čekárny, pokud jsou provedeny odběry v nedávné době v jiné ambulanci - přineste výsledky s sebou - vše si zajistěte předem, doložte lékařské nálezy z dalších ambulancí - kam docházíte, vč. dalších důležitých informací - bydliště, mobil, PL, aj. Po našich vstupních odběrech budete informováni sestrou o dalším postupu, obdržíte DOTAZNÍK, aby následná KONTROLA u nás mohla proběhnout věcně a v pořádku. Zkumavky z odběrů si odnesete do naší laboratoře k dalšímu zpracování.

ODBĚRY v naší ambulanci:

Odběry u nás probíhají od  6 hodin, na lačno, volný rukáv oblečení, je možné se předem napít vody, hořkého čaje, neslazené minerálky. Nás poslední nález odložte na poličku, posaďte se, budete voláni sestrou v pořadí, jak jste přišli. Pokud si nesete žádanku k odběru pro jinou ambulanci - včas aktivně informujte sestru. Máme zájem na spojování odběrů s jinými ambulancemi, abyste ve Vašem zájmu nechodili na odběry v krátkém čase opakovaně do různých ambulancí- zajistěte si žádanky na odběr předem. Pokud máte hotové odběry v jiné ambulanci v mezidobí našich kontrol - doložte výsledky ke zhodnocení. Svoje zkumavky s odběry si přenesete do laboratoře v 1. poschodí polikliniky Blansko- LABORATOŘ – okénko- PŘÍJEM.INFORMACE pro naše pacienty:

Po vstupu do čekárny odložte náš poslední nález na poličku, posaďte se. Přijďte na lačno, můžete se však předem napít hořkého čaje, vody, neslazené minerálky. Mějte k odběru u nás volný rukáv svého oblečení. ODBĚRY provádíme vždy dle předchozího objednání- osobně, telefonicky- od 6.00 HODIN, k odběru jste voláni sestrou v pořadí, jak jste přišli. V  7 hodin odběry UKONČUJEME. Pokud máte žádanky k odběru z jiných ambulancí - včas je předložte, protože Vám t.č. můžeme provést odběr i pro jinou ambulanci- avšak JEN na základě doložené žádanky- vše si v jiných ambulancích domluvte předem. Zkumavky s odběry si přenesete do laboratoře ke zpracování.

K naší KONTROLE si přichystejte výsledky vyšetření a lékařské nálezy z jiných ambulancí z mezidobí našich kontrol - k nahlédnutí a doplnění. Máte-li provedené odběry v jiné ambulanci- přineste je s sebou již k našim odběrům, informujte nás o změnách- bydliště, pojišťovna, alergie, kontakt- mobil- možnost SMS, telefon, e-mail atd. Jakékoliv starší lékařské nálezy vč. výsledků vyšetření si zakládejte - originály, kopie, každý lékařský nález si pročtěte, připravte si dohodnuté podklady dle poslední dohody i předešlých. Aktivně nás informujte o jakýchkoliv důležitých změnách. TELEFONÁTY k nám, aplikace injekcí, objednání, přeobjednání- vždy mezi 8. až 12. hodinou, MIMO naše odběry. V době nachlazení, rýma, kašel, opar, afty, atd. - berete-li antibiotika, NEBO nemůžete-li dodržet dohodnutý termín odběrů či naší kontroly - přeobjednejte se včas - TELEFON: 516 488 432 nebo +420 722 75 15 65 – možnost i SMS. Informujte se na naši event. nepřítomnost- v ambulanci, na internetu. Při odběrech či kontrole si noste oblečení s sebou do ambulance, vypněte mobil. Veškeré další informace obdržíte u sestry, při naší kontrole a po ukončení naší kontroly obdržíte lékařskou zprávu osobně s domluvou na další postup.

INJEKCE u nás:

Naši pacienti, kteří dostali na předpis injekce od nás - si mohou přijít k aplikaci kterýkoliv den v čase od 8 do 12 hodin, BEZ objednání, jen upozorní sestru, že jdou na injekci. Budou voláni k aplikaci injekce sestrou v průběhu provozu naší ambulance. Pro pracující - potvrzujeme propustku do zaměstnání.

TELEFONÁTY k nám:

Jakékoliv telefonáty upřednostňujeme v čase mezi 8. až 12. hodinou, MIMO naše odběry. Lze se informovat, domluvit si odběry či kontrolu u nás, objednat se, přeobjednat, omluvit se z odběrů či plánované kontroly, atd. Nabízíme možnost pevné linky - 516 488 432, NEBO +420 722 75 15 65, ev. i možnost akutní SMS a pozdější upřesnění. Nabízíme i možnost zaslání receptu s léky – po předchozí domluvě u nás – ptejte se. DLE možností vyhovíme.

SANITY od nás:

Vypisujeme sanity pro indikované diagnosy našim pacientům - kteří absolvovali kontrolu u nás- DOMŮ. Žádanku vypíšeme, telefonicky sestra nahlásí odvoz a pacient počká na domluveném místě.
 

OBECNÁ DOPORUČENÍ pro naše pacienty:

Užívejte doporučené léky a dodržujte doporučený režim, nepřiměřeně se nepřetěžujte, varujte se extrémních teplot - chladu, horka, také průvanu, vlhka a úrazů, vhodná je přiměřená aktivita – především posilovací cvičení na zádové a břišní svalstvo, pánevní dno, atd., vhodná obuv, správné držení těla, hojně tekutin, zeleniny a ovoce, vitamínů i minerálů, mléčných výrobků. Vylučte nežádoucí složky - alergici, speciální diety, atd. Nutná je i prevence a doléčení všech nachlazení, posilujte si imunitu i kondici, udržujte optimální hmotnost, omezte výskyt jakýchkoliv možných komplikací. Snižujte analgetickou medikaci pro nežádoucí účinky. Aktivně se podílejte na udržení si svého zdravého životního stylu v mezích aktuálních možností .